Bezpieczeństwo przy pracach rolnych. Policjanci prowadzą akcję prewencyjną.

Jako #Adwokat doceniam działania podjęte przez wielkopolskich policjantów i towarzyszących im inspektórów Państwowej Inspekcji Pracy, a także pracowników KRUS.

Wakacje to czas intensywnych prac polowych. Prace polowe oznaczają z reguły ruch pojazdów pracujących na rzecz rolnictwa oraz dużych maszyn rolniczych. W związku z tym policjanci działając wraz z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu prowadzą intensywne działania profilaktyczne, których celem jest zwrócenie mieszkańcom wsi na zagrożeniach występujących w trakcie wykonywania prac polowych.

Policjanci kontrolują stan sprzętu, który pojawia się na drogach, a także zwracają uwagę na to w jaki sposób przewozi się osoby wykonujące prace rolne, bo upadek z maszyny rolniczej jest jednym z częstych wypadków.

Zapytacie mnie o to, dlaczego się cieszę z takich działań. Odpowiedź jest prosta – wolę, gdy nie dochodzi do ludzkich tragedii. Nawet jeżeli wiąże się to z brakiem zlecenia.

Policjanci namawiają do zwrócenia uwagi na następujące aspekty bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac rolnych.

Kilka wskazówek, jak uniknąć zagrożeń:

  • nigdy nie podejmujmy prac w gospodarstwie pod działaniem alkoholu, nie kierujmy pojazdami, nie pozwólmy też by czynili to inni;
  • nie dopuszczajmy do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień;
  • nie przewoźmy nikogo na załadowanych wozach i przyczepach;
  • każde uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedzajmy sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnijmy się, czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci;
  • pamiętajmy, że osoby starsze i dzieci nie powinny pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach;
  • nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych, zwłaszcza przy użyciu maszyn rolniczych;
  • nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych, a na podwórkach wydzielmy miejsca do zabawy, odgrodzone od miejsc, po których chodzą zwierzęta czy poruszają się maszyny rolnicze;
  • nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka;
  • nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, takimi jak: pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły;
#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz