Chòc czujka czadzë to wôżnô sprawa, le wôżné je téż, cobë pamiãtac, że sprzedôwcë – czipnicë mògą bëc prosto kradzélcama, abò téż czujka mòże bëc czësto lëchô, a kòsztac skòpicą.

Regnął cząd paleniégò w piéckù. Pamiãtôj, że òsobë, jaczé pòdają sã za sprzedôwców czujków czadzë mògą bëc kadzélcama. Dôjże òstrzégã seniorama. Razã z naczãtim cządã paleniégò w piéckù pòjawiłë sã przëbôczenia ò dôdze mòntérowaniô czujków czadzë. Do wiele dwiérzów, òsoblëwie seniorów mdą klepelë sprzedôwcowie taczégò sprzãtu. Zachtny dzél z nich to lëdze, jaczi cãżkò robią na chléb, le pamiãtôjta, co czujka mòże bëc nick niewôrtą jimitacją, a cawnô sprzedaż nacyganim na dëtczi. Jistno dôjce bôczenié, co sprzedôwcë, òsoblëwie dzejający pò dwajich, mògą bëc kradzélcama. Dôjże òstrzégã seniorama. Jeżlë pò prôwdze brëkùją czujczi, kùpitã jã dlô nich w krómie i zamòntëjeta jã na scanie. Nie dozwòlita, cobë stało sã co lëchégò.

#Béjata Nowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz