Dzięki mediacji konflikty ulatują. To motto tegorocznego Tygodnia Mediacji przypadającego na 18-22 października.

„Dzięki mediacji konflikty ulatują” – praktyka wskazuje na to, że osoby, które wykazały się dobrą wolą zakończenia sporu w drodze mediacji osiągają swój cel znacznie szybciej niż ci, którzy decydują się na długotrwały proces sądowy.

Mediacja, to pozasądowy sposób rozwiązywania sporów, wypracowania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony sporu. Mediacje odbywają na zasadzie pełnej dobrej woli przystąpienia do rozmowy i są prowadzone przez bezstronnego neutralnego mediatora. Zadaniem mediatora jest udzielenie stronom wsparcia w zakresie wzajemnej komunikacji, a także łagodzenie ewentualnych napięć, a w konsekwencji budowanie atmosfery korzystnej do zawarcia porozumienia między stronami i finalnie zawarcie ugody, którą zatwierdzi sąd.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat mediacji oraz obchodów Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji wejdź na stronę http://www.gov.pl/sprawiedliwosc/mediacje

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz