Wiész të jaczé mògą bëc kònsekwencje falszëwégò bómbòwégò alarmù w szkòle?

Ògniowô Starża wëjeżdżiwa zawczorô do 225 zgłoszeniów ò bómbòwich ładënkach podłożonëch w szkòlach. Na szczescé nicht nie je szkòdowóny, a alarmë òkôzałë sã bëc falszëwé, le wôrt je wiedzec, że za wëwołanié falszëwégò bómbòwégò alarmù słëchają pòwôżné karné kònsekwencje, kò sztrôfa, mòże bëc jaż do 8 lat pòzbawieniégò wòlnotë.

Na dodôwk, wôrt bë ò tim pamiãtelë młodi kùńdowie, tatkòwie mògą òstac òbcążony kòsztama ewakùacji i sprôwdzający akcji.

Nigdë nie robi czegòs taczégò. Òbczas ewakùacji mòże zdarzëc sã wëpôdk, a w taczi przëtrôfkù sztrôfa mdze jesz wikszô.

Baro wôżné je téż to, że technika òdtwarzaniégò stegnë do ùrządzeniégò, z chtërnégò òsta dónô klëka ò alarmie je baro wësokô, tej jistno wësoczi je kawel pònieseniégò òdpòwiedzalnoscë.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz