Spalanie odpadów ogrodowych możliwe tylko w szczególnych przypadkach

Nadchodzi wiosna, więc wiele osób zabiera się za porządki w ogródkach. Zbierają liście, połamane gałęzie, chwasty, a następnie rozpalają ognisko i szybko likwidują nadmiar odpadów ogrodowych.

Jest jednak problem, bo Ustawa o odpadach przewiduje tylko jeden wyjątek w tym zakresie, a wyjątek ten jest stosunkowo rzadko stosowany, bo większość gmin wprowadziło obowiązek selektywnego zbioru również bioodpadów z ogrodów.

Art. 31.7 Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza
instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego
zbierania.

Choć to wydaje się skomplikowane, to jednak jest proste. Spalanie odpadów roślinnych jest możliwe wyłącznie w gminach, które nie przewidują obowiązku selektywnego zbierania odpadów ogrodowych lub ich kompostowania.

Zanim podpalisz stos gałęzi sprawdź jakie są zasady selektywnego zbioru odpadów w gminie, którą zamieszkujesz.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz