Stosuj się do znaków narciarskich

Ferie trwają w najlepsze. Na stokach pełno narciarzy. Czasami dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, które wiążą się z nieodpowiedzialnym korzystaniem z zasad panujących na stokach, które są określone w Dekalogu FIS (są uniwersalne dla całego świata) lub w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich.

Art. 4. Osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1;

3) zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody,komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz
z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
5) bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach

Pamiętajcie, że ustawa zawiera też przepisy karne, które mogą być egzekwowane przez patrolujące stoki narciarskie patrole policyjne.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz