Wjazd do strefy czystego transportu w centrach miast od dziś tylko z nalepką.

W grudniu 2021 roku weszły w życie przepisy określające tak zwane strefy czystego transportu i zasady wjazdu do nich. Każda z gmin może wyznaczać takie strefy. Z mocy ogólnych przepisów prawa wjazd do tych stred będą miały wyłącznie samochody zero lub nisko emisyjne.

Nie każdy samochód rejestrowano w czasie obowiązywania przepisów pozwalających wydawać „zielone” tablice rejestracyjne dla ekologicznie bezpiecznych pojazdów, więc ustawodawca ustalił zasadę, która nakazuje umieszczenie na szybie pojazdu nalepki identyfikacyjnej w kolorze zielomy, która określi spełnienie wymagań niezbędnych do wuazdu do strefy.

Choć oznakowanie dotyczące stref nie zostało jeszcze ustawione w żadnym z miast, to jednak już dziś, w pierwszym dniu obowiązywania nalepek wiadomo, że są problemy z ich dostępnością, a wjazd do strefy, która może się pojawić każdego dnia, bez odpowiedniej nalepki może być podsumowany mandatem w wysokości 500 zł.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz