Black Week, Cyber Monday, Black Friday w òczach ÙÒKiK

Kòmentérëjącë krótczé ju wëprzedaże pòd wëżi wspòmnianyma hasłama, a òsoblëwie Black Friday, Ùrząd Òbarnë Kònkùrencji i Kònsumentów dôwô bôczënk, a jô, jakno #rëchcenwalt przesélajã to dali, pòcwierdzywającë zagrôżbã. W wiele przëtrôfkach krómë zybią prizama i rëchtëją je na danié wëprzedażowégò rabatu bez jich chùtcziészé zwiãksziwanié. Prawie tim spòsobã handlowcë, zdanim ÙÒKiK, mają starã wprowadzëwac w błąd kònsumentów. Zachtny rabat dóny òd wësoczi prizë zdôwô sã wiele barżi atrakcjowi, a kòl te jidze ò towarë, jaczé zalegają w krómach, chtërné mają zrobic lózy plac dlô jich nowëch wersjów. Żlë chcesz zamawiac w Czôrny Piątk, ju dzysô sprôwdzë prizë, cobë jes wiedzôł, czë priza nie òsta sztëczno wëwindowónô. Mdzë mądri. Bôczë, że handlowcë nie chcą stracëc, tej stosëją pòkrãtné metodë bë złapac na hôczk jak nôwicy klientów. Môsz prawò do juwerny prizë. Nie dôjże sã òłgac. – Apart òd te, czë kùpiwómë towar w promòcjowi prize czë regùlarny, òbòwiązëją jednolité kònsumencczé prawa – pòwiedzôł Przédnik Ùrzãdu Tomôsz Chróstny. To ale wôżné. Skòpicą dôwô sã zastraszëc wëwieszkama – promòcjowé towarë nie słëchają gwarancji. Pòdgadëjã, cobë przed ùdbanim ò zwëskaniu z promòcjowégò bédënkù, sprôwdzëc, czë pò prôwdze je òn dlô nas wôrtniészi nigle òbczas zwëczajnégò czasu sprzedażë, abò téż w jinym krómie. Czãsto òkazëje sã, co nen jistny towar w jinëch krómach kòsztëje mni. W narzeszenim do wëżi wskazanégò dôwóm bôczënk, że per saldo kùpisze bez internet są bezpieczniészé, bò kùpùjącë môsz gwarancjã zwrotu towaru, czej gò nie zaakceptëjesz, czej w klasycznym krómie zwrot zanôlégô òd wòlë krómòwégò. Sprôwdzë, co ò jiwrze pisze ÙÒKiK. https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18027

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz